Návštěvy stránek


Partneři LKFS

 

Město Česká Lípa je poskytovatelem finančního příspěvku na celoroční činnost.

Fotbalové informace

Výsledky a statistiky najdete na stránkách

Českolipský sportovní portál

Stálý nábor hráčů  do klubu                        (klikni na znak)

Kalendář
 

Partneři


Odpovědi na dotazy rodičů. (24.03.2009)

Prostřednictvím pana Radka Valenty obdržel klub některé dotazy rodičů na něž jsou zde odpovědi.


První dotaz: Platíme příspěvky, ale nevíme kam jdou.

Odpověď: Máme 12 mládežnických družstev jejichž provoz stojí cca 1,3 mil.Kč za rok. Na příspěvcích vybereme ročně asi 250 tis., tzn. že zbytek musí klub ( resp.jeho vedení ) získat z jiných zdrojů. Největší nákladové položky mládeže jsou : pronájem hřišt ( č.1 + č.2 ) a kabin cca 400 tis., odměny mládežnických trenérů 32 tis. měsíčně , tj. 384 tis. ročně, sportovní vybavení ( dresy, míče, apod. ) - obměna ročně 100tis., doprava k utkáním, v zimní období pronájmy UMT včetně turnajů a pronájmy tělocvičen, opravy a údržba hřišť, a další.

Druhý dotaz: Většinou nemáme nárok na autobus, i když jsou turnaje i několik desítek km daleko.

Odpověď: Všechny týmy jsou přihlášeny do soutěží a proto je naší povinností zajistit jim dopravu k utkáním. Každý víkend je v plné permanenci náš autobus a dále 2 autobusy, které jsme nuceni najímat u dopravce. Pokud se někdy rodiče domluví, že pojedou na zápas vlastními auty, je to možné a je to jejich iniciativa, ale nikdo je k tomu nenutí.

Třetí dotaz: Poslední dobou se veškeré informace dozvídáme až na poslední chvíli, protože vedení Arsenálu není schopno nám ani trenérům potřebné informace zavčas dát.

Odpověď: Každý týden zasedá v úterý v 17.00 vedení Arsenalu ke svým pravidelným schůzkám, na nichž řeší veškerou problematiku chodu klubu. Poradám je přítomen i šéftrenér mládeže, aby mohl předávat informace trenérům , či vznášet různé požadavky, apod. Dále zhruba jednou za měsíc ( v zimním období jednou za dva měsíce ) probíhají schůzky vedení se všemi trenéry z důvodu vzájemné informovanosti o situaci v klubu ( naposledy na konci ledna, další 26.3. ). Z výše uvedeného není možné aby trenéři neměli k dispozici potřebné informace, a kdyby přece mohou kdykoli přijít na pravidelnou schůzi vedení, o čemž samozřejmě vědí.

Čtvrtý dotaz: Přestože platíme pravidelně a řádně příspěvky, museli jsme si dresy koupit až ze sponzorského daru a na teplákové soupravy si musíme nějaký opět sehnat nebo se na něj složit.

Odpověď: V zimní přestávce byly zakoupeny čtyři kompletní nové sady mládežnických dresů ARSENAL ČESKÁ LÍPA ( 2x žáci, 2x dorost ). V kategorii přípravek je díky nákupům z minulých let dresů dostatek. Co se týče teplákových souprav, máme nabídku našeho hlavního dodavetele na dodání jednotných souprav pro všechny mládežnické týmy, která bude přednesena na nejbližší společné schůzi, jelikož představuje nutnost spolufinancování rodičů ( zhruba v poměru 60% klub, 40% rodiče ). Jen pro informaci, i v ligových klubech jsou rodiče povinni výbavu platit ze 100%.....

Pátý dotaz: Pokud jedeme na turnaj a chtěli bychom nějaké drobné dárky pro ostatní družstva, musí si je trenér koupit a zaplatit ze svého.

Odpověď: Nevím co je myšleno drobným dárkem, ale nepamatuji si, že by si naši mladí fotbalisté od některého z jiných klubů přivezli nějaké dárky... Určitě je to hezký nápad, ale přesto musíme být realisté a pochopit, že máme zcela elementárnější potřeby než zajišťování suvenýrů.

Šestý dotaz: Přestože platíme za své děti měsíčně 300 Kč, peníze nedostanou trenéři ani naše děti, ale jdou mezi dospělé fotbalisty ( muže ), děti nemají stálé zázemí, musí se stěhovat do různých kabin

Odpověď: K výši členských příspěvků a jejich využití jsem se již vyjádřil. K zázemí: Našich 12 mládežnických týmů je rozděleno 6 ( dorosty + žákovské týmy ) do nových kabin, kde je zázemí zcela nadstandartní. Dalších 6 ( přípravky ) je nuceno z nedostatku prostor být ve starých kabinách, které jsou vzhledem k svému stáří ne zrovna v ideálním stavu. Proto jsme se rozhodli ( mimochodem na základě společné diskuse na lednové schůzce ) tyto kabiny alespoň částečně zrekonstruovat a vybudovat v nich nové sprchy a sociální zázemí  (foto u předchozího článku). To se během posledních dvou měsíců zrealizovalo ( nákladem cca 200tis. ) a týmy budou moci nově opravené prostory užívat od jara 2009.

Sedmý dotaz: Komunikace s našimi trenéry je naprosto perfektní a věnování se našim dětem je báječné. Dětem se věnují naprosto bezprostředně, nehrají na body, ale na to, aby se děti něco naučily, zároveň je to bavilo, ale přitom si zahrály.

Odpověď: Mimo jiné se snažíme věnovat pozornost i výběru našich trenérů. Vybraným jedincům jsme ochotni platit jejich vzdělávání, mají - li o něj zájem. Jsem rád pokud si tohoto rodiče všimnou a pokud jsou s nimi spokojeni.

Odpovídal Tomáš Karlík, výkonný ředitel Arsenal Česká Lípa, s.r.o.