Kontakt

Adresa stadionu: Boženy Němcové, 3221, 47001, Česká Lípa

Předseda klubu: Ing. Petr Šimoník

e-mail: p.simonik@seznam.cz, tel. 602 413 647

Místopředseda klubu a sekretář mládeže: Karel Machač

e-mail: karel-machac@seznam.cz, tel. 603 192 875

Vedoucí A mužstva: Josef Košta

e-mail: josef.kosta@seznam.cz, tel. 725 212 927

Sportovní manažer A mužstva: Martin Šimon

e-mail: saimon.martin@seznam.cz, tel. 605 291 954

Šéftrenér mládeže a trenér A týmu: Pavel Hradiský

e-mail: pavel.hradisky@seznam.cz, tel. 777 700 494

Vedoucí B mužstva: Bc. Tomáš Kucr

e-mail: mladez.lipa@seznam.cz , tel. 777 848 087

 

Nový výkonný výbor fotbalového klubu byl zvolen 25. 4. 2024, a je ve složení:

Ing. Petr Šimoník – předseda klubu

Karel Machač – místopředseda klubu

Petr Silný – člen výkonného výboru

Martin Ponocný – člen výkonného výboru

Antonín Kadlec – člen výkonného výboru

 

Placení členských příspěvků mládeže:

příspěvky na činnost mládeže se hradí vždy do 20. za právě probíhající měsíc.

Číslo účtu: 43-558970217/0100 (do zprávy pro příjemce → příjmení hráče a ročník narození)

Výše členského příspěvku:

U19 – U12 = 500 Kč

U11 – U6 školička = 400 Kč

 

Prohlášení o uplatnění zásad boje proti rasismu:

FK Arsenal Česká Lípa, z.s. se řídí programem boje proti projevům rasismu sestaveným organizací FARE (Footbal Against Racism in Europe), který je shrnut v následujících bodech:

1.) Na svých webových stránkách vydá prohlášení o nulové toleranci k rasistickým projevům na stadionu, včetně konkrétních postihů.

2.) Veřejně, prostřednictvím médií, odsoudí rasistické projevy, ke kterým na stadion dojde.

3.) Neprodá permanentní vstupenku osobám, které se v minulosti takového jednání prokazatelně dopouštěly.

4.) Udělá opatření na zamezení prodeje rasistické literatury na stadionu a v jeho okolí.

5.) Disciplinárně potrestá svoje hráče, kteří se dopustí projevů rasistického chování.

6.) Ve věci boje proti rasismu postupovat jednotně ve spolupráci s ostatními kluby.

7.) Ve svém úsilí zamezovat rasistickým projevům úzce spolupracovat s Policií ČR.

8.) Odstraňovat okamžitě všechny rasistické nápisy a symboly v prostorách stadionu.

9.) V otázce zaměstnání v rámci klubu zastávat politiku „stejných příležitostí“.

10.) Spolupracovat se všemi organizacemi a uskupeními, jako jsou hráčská asociace, fan kluby, školy, dobrovolné organizace a v      neposlední řadě i státní správa, v zájmu zvýšení povědomí o úsilí eliminovat nejrůznější rasistické projevy.

FK Arsenal Česká Lípa, z.s. žádné problémy spojené s rasistickým chováním na vlastním stadionu nezaznamenal a klub nemá žádné zprávy o jakýchkoliv incidentech spojených s touto problematikou ani na hřištích soupeřů. FK Arsenal Česká Lípa, z.s. si zakládá na pověsti svých fanoušků a udržuje v pohotovosti opatření na dodržování pravidel týkajících se rasistických projevů na stadionech. V této souvislosti hodlá klub dodržovat nulovou toleranci vůči jakýmkoliv rasistickým projevům.